Приложение на LED табелите в рекламата

Светещата лед реклама днес е една от най-разпространените форми на външна реклама, ползите на която са познати на маркетингови и рекламни агенции. Тук ще представим един от ефективните начини за приложение на лед дисплеите по отношение на рекламната им функция за бизнеса, а именно изграждането на рекламна мрежа от външни лед табели.

Какво представлява мрежата от LED рекламни табла?

Съвкупността от лед екрани, визуализиращи различни изображения със съответните рекламни послания, позиционирани в даден териториален обхват, образуват мрежа от LED рекламни табла.

Една такава мрежа би могла да бъде формирана на различни места със засилена концентрация на посетители:

  • фоайетаЛед табела кръгла
  • авто- и жп гари
  • големи площади
  • спирки
  • молове и други.

Освен място с интензивен трафик на хора, рекламен лед дисплей е удачно да бъде поставен там, където потенциалният потребител би се забавил за по-дълго време, така че рекламата да привлече вниманието му.

Дейностите по разработка и поддръжка на създадената мрежа от светещи лед табели могат да бъдат възложени на външна фирма – рекламна агенция или пък да се извършват от ваш служител.

Какво е нужно за реализация на мрежа от LED екрани за реклама?

На първо място трябва да планирате финансовата страна на този тип рекламна стратегия. Цените на външни лед дисплеи са различни, в зависимост от техните размери. Размерите на лед дисплея трябва да бъдат съобразени с мястото/помещението, в което ще бъдат поставени. Добре е да се запознаете с наемната цена, която ще трябва да заплатите за мястото, където ще бъде позиционирана рекламата – така крайната цена за поставянето на един лед дисплей ще се повиши.

От друга страна, изборът на специализиран софтуер за управление на мрежата от лед стени е от първостепенно значение. Това би бил трудоемък процес, ако за първи път компанията ви се сблъсква с подобен казус. Затова може да се възползвате от услугите на рекламна агенция или да назначите служител, който да се занимава с това. Управлението на LED стените на вашата мрежа от разстояние ви дава изключителното предимство да представяте атрактивно рекламно съдържание, което освен графично и текстово, може да бъде и аудиовизуално.

3 основни предимства на мрежата от лед осветление за стена

  • Привлекателно и динамично съдържание – рекламното съдържание може да бъде променяно по всяко време, което го прави интересно и ненатрапчиво;
  • Гъвкавост по отношение на време и място – възможността за дистанционен достъп до всички LED рекламни табели в мрежата предразполага за по-ефективното управление на рекламата;
  • Възможност за разширяване на рекламната мрежа – при използването на надежден софтуер и наличен ресурс, фирмата ви може да разшири мрежата се бързо и лесно, когато е необходимо.